תרומות לישיבה

פרטי חשבון להעברה בנקאית:

בנק לאומי
סניף 902
חשבון 77390042
ע”ש ארחות מרדכי